Cashbook

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Jogi személy szerződő partnerek
természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséhezAz Érintett neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
email címe:
Online azonosító:

InformációkAdatkezelő: SBA Group Zrt.,
Adatkezelő képviselője: Volenszki Sándor vezérigazgató
Az Adatkezelő weboldala: www.cashbook.hu
Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása
A személyes adatok címzettjei: Az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói;
A személyes adatok tárolásának időtartama: Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának

Tájékoztatás az érintett jogairól:
Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
További információk a Társaság honlapján, a https://cashbook/adatvedelem/kapcst_taj.pdf linken elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
****
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.


Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
Aláírás