Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályba lépés időpontja: 2018.12.01

I. A szolgáltató neve és elérhetősége

Szolgáltató neve: SBA Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: SBA Group Zrt., a továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye: 1108 Budapest, Bányató utca 13.

Nyilvántartási száma: 01-10-141041 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószáma: 25566552-2-42

Telefonszám: +36 1/998-8506

E-mail cím: info@cashbook.hu

Tárhely szolgáltató adatai: Amazon Web Services EMEA SARL (Székhely: 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG, Elérhetőség: https://aws.amazon.com/)

a Cashbook szoftver és a https://cashbook.hu/ weboldal tulajdonosa és üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató)

II. A szolgáltatás igénybevétele

II.1. A szolgáltatás igénybe vevője

Jelen szerződéses feltételek hatálya kiterjed minden olyan természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre (könyvelőre és vállalkozásra) aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával – a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a szolgáltatást igénybe vevő – adószámmal rendelkező –  könyvelő vállalkozás a továbbiakban: Könyvelő; a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltatást megrendelő könyvelőtől könyvelési szolgáltatást igénybe vevő vállalkozás a továbbiakban: Vállalkozás; A szolgáltatást igénybe vevő Könyvelő és Vállalkozás együttesen a továbbiakban: Megrendelő). Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek. Természetes személy Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

II.2. A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételével (a szolgáltatás használatával, illetve a szolgáltatásra történő regisztrációval) ráutaló magatartással tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános szerződési feltételekben, továbbá a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatóiban foglalt valamennyi feltételt.

Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a szerződéskötés során más nevében – különösen ha a Könyvelő a Vállalkozás nevében – jár el, úgy a szerződés megkötéséhez, illetve ha a Könyvelő a Vállalkozást, annak meghívása és külön regisztrációja nélkül rögzíti a Cashbook rendszerében, úgy az adatok rögzítéséhez szükséges – a hozzájáruláson alapuló adatkezelések vonatkozásában a hozzájárulás megadására, továbbá személyes adatainak Szolgáltató részére történő továbbítására is kiterjedő – teljes körű képviseleti joggal, illetve felhatalmazással rendelkezik és kötelezi magát, hogy a szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat (különösen az ÁSZF, Adatkezelési tájékoztatók) és a szerződéskötéssel kapcsolatos információkat haladéktalanul az általa képviselt érintett fél rendelkezésére bocsátja. Könyvelő kijelenti, hogy adószámmal rendelkező vállalkozás és tudomásul veszi, hogy adószámának megszűnése esetén a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére nem jogosult.

II.3. A szolgáltatás tárgya

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában áll az általa létrehozott és fejlesztett „Cashbook” elnevezésű web alapú, könyvelést segítő SaaS szoftver (a továbbiakban: „Szoftver”), amely egy felhő alapú szolgáltatás (SaaS), amely automatizálja a gazdasági eseményekhez köthető dokumentumok eljuttatását vállalkozótól a könyvelőhöz és olyan információkat biztosít a vállalkozás számára, amellyel könnyebben és gyorsabban hozhat különböző pénzügyi döntéseket, valamint egy helyre rendezi a vállalkozás összes gazdasági eseményéhez tartozó különféle típusú dokumentumait.

A Szolgáltató a Cashbook szoftver szolgáltatásai elérésének lehetőségét integrálta a Megrendelő által alkalmazott könyvelőprogramba, melynek segítségével a Szolgáltató jelen szerződés keretében a Cashbook jelen szerződés II.4. pontban körülírt szolgáltatásait nyújtja (előfizetéses szolgáltatásnál az arra irányuló előfizetés esetén). (a továbbiakban: Szolgáltatás). A Cashbook szolgáltatásainak könyvelőprogramba történő integrálással kapcsolatos kérdéseivel Megrendelő a könyvelőprogram gyártójához fordulhat további információért.

II.4. A szolgáltatás típusai

Cashbook előfizetési díj nélkül nyújtott szolgáltatása:

A Szolgáltató előfizetési díj nélkül nyújtott szolgáltatása regisztrációt és a könyvelt vállalkozás meghívását követően a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

 • Vevőszámlák kezelése
  • számlázóprogramból automatikusan (összekapcsolást követően),
  • NAV által előírt Adóhatósági ellenőrzési XML fájlból,
  • NAV Online Számlázó programjában található adatexport útján (XML fájlból),
  • NAV Online Számla rendszerében adatszolgáltatásként bekerült adatok formájában (XLSX fájlból)
 • Eredménykimutatás havi bontásban
 • Lehetőség külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások közvetlen elérésére az Ászf 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint
 • Egyszeri, félórás ingyenes konzultáció a Könyvelő részére

Mind az előfizetési díj nélkül nyújtott szolgáltatás, mind a Cashbook Könyvelői előfizetés (előfizetési díjas) szolgáltatás esetén a számlakibocsátó által számlázó programban kiállított és a Cashbook-ban automatikusan szinkronizált vevő számlák a vevő kérésére automatikusan átkerülnek szállító számlaként a vevő Cashbook fiókjába.

Cashbook Könyvelői előfizetés (előfizetési díjas) szolgáltatása:

Az előfizetési díj nélkül nyújtott szolgáltatás tartalmán túl:

Szállítószámlák megjelenítése a számlázóprogramból
Vállalkozó a regisztrációt követően kap egy titkos kulcsot, amely segítségével összekötheti számlázóprogramját a Cashbook-kal, így minden kiállított vevőszámla, a kiállítást követően, számlaképpel együtt, automatikusan átkerül Cashbook-ba és elérhetővé válik a könyvelőprogram számára, valamint vállalkozó egy pénzügyi nyilvántartásba rendezve láthatja azokat.

Vevő és szállító számlák megjelenítése a NAV-tól

Vállalkozó a regisztrációt követően megadhatja a NAV technikai felhasználó adatait, amely segítségével Cashbook letölti a vállalkozás adatszolgáltatott vevő és szállító számláit, így azok elérhetővé válnak a könyvelőprogram számára, valamint vállalkozó egy pénzügyi nyilvántartásba rendezve láthatja azokat.

Feltöltés a rendszerben űrlap segítségével

Vállalkozó űrlapon keresztül feltöltheti a gazdasági eseményeihez kapcsolódó dokumentumokat:

    • számlaképet

    • számlanézetet (számla XML)

    • szerződést

    • teljesítés igazolást

    • díjbekérőt

    • szállítólevelet

    • bankszámla kivonatot

    • bankszámla történetet

    • adófolyószámla kivonatot

    • jótállási jegyet

    • fotót

    • egyéb dokumentumokat.

Rendszeremail cím segítségével

Vállalkozó a regisztrációját követően kap egy email címet, amely azt a célt szolgálja, hogy az oda küldött levelek melléklete feldolgozásra kerülnek és megjelennek a dokumentumok menüpontban. Ez az email cím csak formailag email cím, nincs mögötte postafiók, hagyományos értelembe véve nem használható levelezésre és azok a levelek, amelyeknek nincs mellékletük, azonnal törlésre kerülnek.

Mobilalkalmazással

Vállalkozó számára a regisztrációját követően elérhetővé válik egy mobilalkalmazás, amely segítségével beborozhatja a számlait és adhat meg hozzájuk pénzügyi adatokat, amelyek ezek után bekerülnek a Cashbook fiókjába és elérhetővé válnak a könyvelőprogram számára, valamint vállalkozó egy pénzügyi nyilvántartásba rendezve láthatja azokat.

Bővített lehetőség külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások közvetlen elérésére az Ászf. 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint.

Félórás ingyenes konzultáció minden hónapban a Könyvelő részére.

Cashbook Könyvelői előfizetés + vállalkozói bővítménnyel (előfizetési díjas) szolgáltatása:

A Cashbook Könyvelői előfizetés szolgáltatáson túl:

 • NISZ Gépi Cégkapu szolgáltatás
 • FTP szerver szinkronizálás
 • GoogleDrive szinkronizálás
 • Partnerkövető céginformációs szolgáltatás
 • Partnerfigyelő változásfigyelő szolgáltatás

Felek rögzítik, hogy az egyes Cashbook szolgáltatások részletes tartalma a Szolgáltató honlapján található.

Cashbook Asszisztens (előfizetési díj nélkül használható) program kiegészítő szolgáltatása:

A program Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítással történő bejelentkezéseket hajt végre programozottan az ÜPO, EBEV, HIPA, NAV Számlázó és az ezekhez hasonló felületeken, melyhez a KAÜ-s adatokat a felhasználó számítógépén helyi adatként tárolja, titkosítottan.

III. A szerződéskötés lépései

III.1. A szerződéskötés folyamata

Felek rögzítik, hogy a Cashbook szoftver igénybevételét a könyvelő program használati jogával rendelkező Könyvelő jogosult kezdeményezni és sikeres megrendelés esetén a Szolgáltató a Szolgáltatást a Könyvelő részére teljesíti oly módon, hogy a Könyvelő a könyvelő programból meghívót küldhet egy ügyfelének (Vállalkozásnak), aki regisztrációját követően a Könyvelőn keresztül hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz. Amennyiben a Vállalkozás a könyvelési feladatokat saját maga végzi, úgy a Cashbook szoftver úgy fogja kezelni, mint egy Könyvelőt, akinek egy könyvelt vállalkozása van.

Felek rögzítik, hogy Könyvelő a Vállalkozást, annak meghívása és regisztrációja nélkül is rögzítheti a Cashbook rendszerében, amennyiben a Könyvelő és a Vállalkozás között létrejött, a könyvelési feladatok ellátására irányuló szerződés rendelkezik az alvállalkozó (al-adatfeldolgozó) igénybevételének lehetőségéről és Könyvelő rendelkezik a jelen szerződés II.2. pontja szerinti felhatalmazással. Erről a Könyvelő a regisztráció során köteles nyilatkozni a Szolgáltató felé.

III.1.1. Könyvelői regisztráció

A könyvelői regisztrációs folyamat a könyvelőprogram és a Könyvelő, mint Megrendelő a számítógépének alapértelmezett internet böngésző programja használatával történik. A könyvelő programban a Könyvelő a Cashbook/Cashbook könyvelői regisztráció gombra kattint, ahol egy dialógus ablak jelenik meg. A Könyvelőnek az adatbeviteli mezőkben szükséges megadnia a könyvelő vállalkozás adószámát és a könyvelő email címét, majd a regisztráció gombra kattintani. Ezt követően egy regisztrációs űrlap jelenik meg, ahol a Könyvelő vállalkozásának adótörzsszámát, a vállalkozás nevét, számlázási címét, kapcsolattartó nevét, e-mail címét szükséges megadni. A regisztráció során a Könyvelő elfogadja jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának rendelkezéseit. Az űrlap elküldése a regisztráció gombra kattintással történik, melyet követően a regisztráló könyvelő egy aktiváló e-mailt kap a megadott e-mail címére. Az aktiváló e-mailben lévő hivatkozás segítségével a Könyvelő megerősítheti a regisztrációt. A regisztráció megerősítését követően a Könyvelő értesítést kap e-mail címére a könyvelőprogram és a Cashbook szolgáltatás összekapcsolására vonatkozó technikai információkról. Az összekapcsolás biztonsági kulcs használatával történik. A regisztrációt követően a Könyvelőnek lehetősége van jelszó beállítására, melyet követően a megadott jelszóval léphet be a Szolgáltatás felületére. A jelszó beállításáról a könyvelő elektronikus értesítést kap.

Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (pl. számlázási adatok elírásai) a Könyvelő a regisztráció elküldését megelőzően a vissza gomb segítségével, a regisztráció elküldését követően pedig a Szolgáltatás felületéről elérhető Cashbook fiókjában javíthatja.

III.1.2. Vállalkozó meghívása a Cashbookba

A Könyvelő a könyvelő programból meghívót küldhet egy ügyfelének (Vállalkozás), melynek során a Vállalkozás kap egy levelet. A meghívó elfogadásával a vállalkozó a regisztrációs felületre érkezik, ahol meg kell adnia adótörzsszámát, a vállalkozás nevét és székhelyét és elfogadja jelen ÁSZF és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának rendelkezéseit. A regisztráció második lépéseként a Vállalkozás megadja e-mail címét Amennyiben már rendelkezik Cashbook fiókkal, akkor az ott megadott e-mail címet használhatja, így a korábban regisztrált Cashbook fiókjához kapcsolódik a meghívott Vállalkozás. A regisztrációt a Vállalkozás a befejezés gombra kattintva fejezheti be, melyet követően elektronikus értesítést kap. Amennyiben új e-mail címmel regisztrált lehetősége van jelszó beállítására.

A Vállalkozás részére a meghívót küldő könyvelő értesítést kap a Vállalkozás regisztrációját követően a meghívó elfogadásáról.

Amennyiben Könyvelő a Vállalkozást, annak meghívása és külön regisztrációja nélkül rögzíti a Cashbook rendszerében, úgy erről a tényről a Könyvelő köteles a Vállalkozást tájékoztatni.

III.1.3. Az Könyvelői előfizetés (előfizetési díjas) szolgáltatás igénybevétele

Az Könyvelői előfizetés (előfizetési díjas) szolgáltatás igénybevételét a vállalkozás könyvelője kezdeményezi a Cashbook felületén keresztül. A vállalkozások kezelésére vonatkozó menüpont segítségével a könyvelő meg tudja jelölni, hogy melyik vállalkozást akarja Könyvelői előfizetésre előfizetni. A Vállalkozás mellett a Könyvelő az Könyvelői előfizetés jelölőnégyzet kiválasztásával tudja megjelölni, hogy mely vállalkozások esetén kívánja megrendelni az Könyvelői előfizetés szolgáltatást, melyet követően a változásokat menteni szükséges a változások mentése gomb segítségével.

A változások mentése gombra kattintással a megrendelés részletei jelennek meg, melyet a könyvelő a megrendelés gombra kattintva tud véglegesíteni a jelen ÁSZF elfogadását követően.

III.1.4. Cashbook fiók és számlázó program összekapcsolása

A Cashbook fiók és a számlázó program összekapcsolásának célja, hogy a számlák kiállítását követően a számla adatai és a számlakép átkerülhessenek a Cashbook szoftverbe és ezen keresztül elérhetővé válik a könyvelőprogram számára.

A Cashbook fiók és a számlázó program összekapcsolásának lehetőségei:

 • A Vállalkozás a Cashbook fiókjában található titkos kulcsot a számlázó program megfelelő űrlapján megadva egy gombnyomással kapcsolhatja össze a két rendszert;
 • Ha a számlázó program integrálja a Cashbook SSO (https://hu.wikipedia.org/wiki/SSO) szolgáltatását, akkor a számlázóprogramban az összekapcsolás gombra kattintással a Vállalkozás a Cashbook fiókjába irányítva (bejelentkezést követően) hagyhatja jóvá a két rendszer összekapcsolását.

Az összekötés után a számlázó programban kiállított számlák adatai és a számlakép a számla kiállítását követően (egyes számlázóprogramok esetében meghatározott időpontokban), automatikusan (egyes számlázóprogramok esetében az adatok szinkronizálását követően) átadásra kerülnek a Vállalkozás Cashbook fiókjába. A Cashbook fiók és a számlázó program összekapcsolásával a Vállalkozás tudomásul veszi a számlaadatok és számlakép adatkezelési tájékoztató szerinti továbbítását, kezelését.

A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy amennyiben a Cashbook fiókba az integrált számlázó programból megérkező, eredeti számlaképpel rendelkező számla vevője is Cashbook-ot használó vállalkozás, úgy – a vevői igény esetén – a számla adatai és a számla eredeti számlaképe a vevő Cashbook fiókjában is megjelenik, mint szállító számla. A Vállalkozás egyebekben tudomásul veszi, hogy ezen számlának a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője részére történő továbbításáról külön is köteles gondoskodni az Áfa tv. 159. § (1) bekezdés rendelkezései szerint. A szállítói számlák ilyen módon történő megjelenítését a számlán vevőként feltüntetett Vállalkozó a Cashbook fiókban található erre vonatkozó jelölőnégyzet kitöltésével kezdeményezheti.

III.2. A szerződésre vonatkozó adatok

A szolgáltatásra vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendeléseket a Szolgáltató a szolgáltatás lemondásától számított 5. évig utólag hozzáférhető módon tárolja. A szerződés nyelve magyar.

IV. A szolgáltatás ellenértéke és fizetési feltételek

IV.1. A szolgáltatás ellenértéke

A Cashbook előfizetési díj nélkül nyújtott szolgáltatása regisztrációt követően ellenérték nélkül, ingyenesen vehető igénybe.

A Cashbook előfizetési díjas Könyvelői előfizetés szolgáltatás ellenértéke a szolgáltatás kiválasztása során megjelenő megrendelési űrlapban, illetve a Szolgáltató weboldalán található ár kalkulátorban (https://cashbook.hu/arkalkulator) feltüntetve található. Az árak forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák.

Felek rögzítik, hogy az előfizetési díjas szolgáltatások ellenértékének összege a mindenkori KSH inflációs rátával naptári évente emelkedik, amelyről Szolgáltató külön értesítést Megrendelő részére nem küld. Felek rögzítik továbbá, hogy Szolgáltató az előfizetési díjas szolgáltatások ellenértékének összegét jogosult bármikor indokolás nélkül, egyoldalúan módosítani, melynek hatályba lépését megelőző 30 nappal Szolgáltató értesíti a Megrendelőt.

IV.2. A szolgáltatás ellenértékének teljesítése

Az Könyvelői előfizetés szolgáltatás ellenértékét a Könyvelő köteles teljesíteni a Szolgáltató felé a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján. Az Könyvelői előfizetés szolgáltatás a megrendelés hónapjában ingyenes, azt követen a fentiek szerint díjköteles. A Szolgáltató minden hónap utolsó napját megelőző három nappal értesítő levelet küld a díjfizetési időszak kezdetéről. Felek rögzítik, hogy a díjbekérő kifizetésére a Könyvelőnek 8 nap áll rendelkezésére, melynek eredménytelen elteltét követő 5. napon a Szolgáltatás visszaáll a Cashbook ingyenes szolgáltatásra. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a jelen szerződésben meghatározott előfizetéses szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni. A meg nem fizetett díjbekérőn szereplő szolgáltatási díj megfizetésével az Könyvelői előfizetés szolgáltatás – a korábban bevitt adatokkal – visszaáll, amennyiben egyéb díj elmaradása a Megrendelőnek nincs.

Havi díjas előfizetés esetén a Könyvelő a szolgáltatás megrendelését követő hónaptól kezdődően a szolgáltatás megszűnéséig minden hónap 15. napjáig előre köteles megfizetni a szolgáltatás ellenértékét a kiállított díjbekérő alapján. Éves előfizetés esetén a Könyvelő a szolgáltatás megrendelését követő hónap 15. napjáig és ezt követően a szolgáltatás megszűnéséig minden év ugyanezen hónapjának 15. napjáig előre köteles megfizetni a szolgáltatás ellenértékét a kiállított díjbekérő alapján. Felek rögzítik, hogy a Könyvelő további éves megrendelései esetén az előfizetéshez hozzá rendelt minden további Könyvelői előfizetés időarányosan kerül kiszámlázásra annak érdekében, hogy a díjfizetés időszaka minden éves megrendelés vonatkozásában azonos időpontra essen. A Könyvelő szolgáltatás ellenértékének megfizetését a díjbekérőn meghatározottak szerint, a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11739054-21150007 számú számlaszámára köteles teljesíteni a díjbekérőn meghatározott ideig.

A Szolgáltató a Könyvelő által megfizetett összegről minden esetben elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld a Könyvelő részére és melynek másodpéldányát a Szolgáltató a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató előfizetési díjas szolgáltatásai az Áfa tv. 58. § (1) bek. a) pontja alapján, az időszakos elszámolás szabályai szerint kerülnek elszámolásra. Könyvelő az elektronikus számla kiállításához hozzájárul, azt elfogadja. A Szolgáltató a Szolgáltatásról a Könyvelő részére jogosult számlát kiállítani.

IV.3. Egyenleg kezelés, továbbá túlfizetések és beazonosíthatatlan utalások kezelése

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő befizetéseit a Szolgáltató a Megrendelő egyenlegén jeleníti meg. A Megrendelő az aktuális egyenlegét a Cashbook felületének profil menüjében az „Előfizetéseim” menüpontban tekintheti meg. A Megrendelő egyenlegközlő elektronikus levelet kap, amennyiben az előző 24 órában részére egyenleg feltöltés történt. A Díjfizetési időszakban az előfizetési díj a rendelkezésre álló egyenlegből levonásra kerül, míg a fennmaradó maradvány egyenleget a Szolgáltató nyilvántartja. A Szolgáltató által a Megrendelő részére az előfizetési díjról kiállított számla tartalmazza a Megrendelő esetleges túlfizetéseit a beszámított összeg erejéig. Amennyiben a Megrendelő a túlfizetés visszautalását kéri, annak Szolgáltató felé történő jelzését követően a Szolgáltató 2500 Ft + Áfa adminisztrációs díj ellenében a Megrendelő részére visszautalja. Felek rögzítik, hogy az adminisztrációs díj összege a Megrendelő egyenlegéből kerül levonásra.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által beazonosíthatatlan befizetés esetén a befizetett összeg, annak visszafizetése nélkül nyilvántartásra kerül. Amennyiben Megrendelő vagy harmadik személy az általa indított átutalást igazolja és a Szolgáltató által beazonosíthatóvá teszi, úgy a befizetés a Megrendelő részére jóváírásra vagy harmadik személy részére – kérelmére – visszautalásra kerül.

V. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelt szolgáltatást a Megrendelő a szolgáltatás ismertetőjében, illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott időpontban és feltételekkel veheti igénybe – havidíjas szolgáltatás esetén, az ingyenes időszak lejárt után – a szolgáltatás teljes ellenértékének határidőben történő befizetését követően. A megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatás esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában az ellenértéket visszafizetni, amelyet Megrendelő kifejezetten tudomásul vesz.

VI. Panaszkezelés és kellékszavatosság

VI.1. A panaszkezelés módja és helye

Megrendelő panaszait a Szolgáltató ügyfélszolgálatán terjesztheti elő. Valamennyi előterjesztett panaszra a Szolgáltató érdemi tájékoztatást ad a Megrendelőnek a panasz benyújtásától számított 3 munkanapon belül.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége:

név: Cashbook ügyfélszolgálat

cím: 1108 Budapest, Bányató utca 13

e-mail cím: info@cashbook.hu

telefonszám: +3619988506 munkanapokon 10-16 óra között.

VI.2. Igényérvényesítés hibás teljesítés esetén, kellékszavatosság

A megrendelt szolgáltatásra a Szolgáltató a Ptk. 6:159. § szabályai szerint kellékszavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő késedelem nélkül köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Kellékszavatossági igénye alapján hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Felek rögzítik, hogy nem terheli Szolgáltatót szavatossági kötelezettség, ha a hiba a számítógép, a perifériás eszközök miatt, illetve a Szolgáltatás nem szakszerű kezelése, továbbá ha nem a kezelési útmutatás (oktató videó) szerinti használata miatt keletkezett.

VII. A szerződés/szolgáltatás megszűnése

Felek kifejezetten rögzítik, hogy szerződésükre a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki figyelemmel arra, hogy a Megrendelő jelen szerződés során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, ezért fogyasztónak nem minősül.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Könyvelő a szerződést nyilatkozatával bármikor felmondhatja. Az előfizetéses szolgáltatás megszűnik abban az esetben is, ha a díjbekérő alapján a Könyvelő az előfizetési díjat a megadott határidőben nem fizeti meg, amely esetben a fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 5. napon a Szolgáltatás visszaáll a Cashbook ingyenes szolgáltatásra.
A meg nem fizetett díjbekérőn szereplő szolgáltatási díj megfizetésével az Könyvelői előfizetés szolgáltatás – a korábban bevitt adatokkal – visszaáll, amennyiben egyéb díj elmaradása a Megrendelőnek nincs. Felek rögzítik és a Könyvelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott minden szolgáltatás megszűnik abban az esetben, ha a Könyvelő adószáma megszűnik.

A Vállalkozás fiókjának – és könyvelési adatainak – törlését a Vállalkozásnak könyvelési szolgáltatást nyújtó Könyvelőnél kell kezdeményeznie, aki a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kérelmezheti a Könyvelő és a Vállalkozás technikai szétválasztását, melynek megtörténtét követően a Vállalkozás a beállítások menüpontban törölheti regisztrációját. Könyvelő kötelezi magát, hogy amennyiben a Vállalkozás vonatkozásában könyvelési szolgáltatása bármely okból megszűnik a Könyvelő és a Vállalkozás technikai szétválasztását a könyvelési szolgáltatás megszűnését követő 15 napon belül köteles kezdeményezni a Szolgáltatónál a Vállalkozás adatainak megjelölésével. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Szolgáltató a technikai szétválasztást – a Könyvelő egyidejű értesítése mellett – abban az esetben is jogosult megtenni, amennyiben – Könyvelői kérelem hiányában – a Vállalkozás igazolja Szolgáltató felé a könyvelési szolgáltatás megszűnését és a Könyvelő részére kézbesített – a technikai szétválasztásra vonatkozó – írásbeli felhívását. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozás könyvelési adatainak törlését – a technikai szétválasztást követően – a Vállalkozásnak kell elvégeznie a beállítások menüpontban. Szolgáltató a technikai szétválasztást a hiánytalan kérelem beérkezését követő 15 napon belül végzi el. A Vállalkozásnak – könyvelő váltás esetén és a megelőző a technikai szétválasztást követően – lehetősége van adatainak más könyvelőhöz történő átvitelére/összekapcsolására, amennyiben a választott könyvelő rendelkezik Cashbook fiókkal.

A Könyvelő Cashbook fiókjának törlését a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kezdeményezheti abban az esetben, ha a Cashbook rendszerben nincs hozzá kapcsolt Vállalkozás beállítva.

A Könyvelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy felmondása vagy az előfizetéses szolgáltatás havi előfizetési díj elmaradása vagy adószámának megszűnése okán történő megszűnése esetén az aktuális havi vagy éves díj visszatérítésére nem jogosult. Amennyiben a Könyvelő már az adott Vállalkozást könyvelését nem végzi az Könyvelői előfizetés szolgáltatással, azonban éves előfizetési díjat választott és az éves előfizetés ideje még nem járt le, úgy abba az előfizetésbe másik Vállalkozást vonhat be díjmentesen az előfizetés lejártáig.

Felmondás esetén a Megrendelő a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (pl. elektronikus úton küldött levél formájában) a Szolgáltató ügyfélszolgálatára. Felek rögzítik, hogy abban az esetben ha valamely könyvelőprogrammal megszűnik a Cashbook kapcsolat, vagy valamely Vállalkozás kikerül az adott könyvelőprogram alól, akkor az addig a Szolgáltatás igénybevételével könyvelt számlák számlaképei a továbbiakban nem lesznek elérhetőek a könyvelőprogramban. Könyvelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben a Cashbook fiókban található számlaképekről történő mentés elkészítése és azok csoportos dokumentum letöltéssel a saját számítógépére történő elmentése az ő felelősségi körébe tartozik annak érdekében, hogy a továbbiakban manuálisan elérhesse a számlaképeket. Amennyiben a Szolgáltatás a Vállalkozás vonatkozásában fennmarad csak másik könyvelőprogramba kerül, akkor a Cashbook fiókjában a számlaképek továbbra is megtekinthetőek maradnak.

VIII. Felelősség kizárása

VIII.1. A Szolgáltatón kívül álló okból bekövetkezett károkért való felelősség kizárása

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért. Nem felel továbbá a Szolgáltató az ismertető leírás téves értelmezéséből, valamint az adatbázisban szereplő esetleges hibákból, elírásokból eredő károkért.

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató nem felel a Könyvelő által a Vállalkozásnak nyújtott könyvelés megfelelőségéért még abban az esetben sem, ha a nem megfelelő könyvelés a Szolgáltatónál felmerült esetleges szoftverhiba közreműködésével keletkezik, ezért Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Könyvelő által a Vállalkozásnak nyújtott könyvelés megfelelősége és a könyvelt számlák teljességének ellenőrzése a Könyvelő (Megrendelő) feladata és felelőssége, melyre tekintettel Könyvelő (Megrendelő) vállalja, hogy az esetlegesen a Vállalkozó által a Szolgáltató ellen a könyvelés nem megfelelőségéből vagy hibájából (pl. hibás bevallások, vagy hibás adatszolgáltatások) eredő igénye alól a Szolgáltatót teljeskörűen mentesíti.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozás Könyvelő által – a Vállalkozás meghívása és külön regisztrációja nélkül – a Cashbook rendszerébe történő rögzítése esetén a Szolgáltató, mint alvállalkozó (és al-adatfeldolgozó) igénybevételének jogszerűségéért Könyvelő teljes felelősséggel tartozik. Ennek keretében Könyvelő köteles a Szolgáltatót mentesíteni minden olyan igényért (pl. kártérítés, sérelemdíj vagy egyéb jogi igények), amelyet Vállalkozó a Cashbook rendszerébe történő rögzítésével kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben kíván érvényesíteni.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató nem felel a Cashbook Asszisztens program használatából eredő károkért, következmény károkért. E körben Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a KAÜ-s azonosításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat üzemeltető szolgáltató a vonatkozó szabályzataitól, illetve jogszabálytól eltérő szoftver használat esetén az ügyfelet előzetes értesítés és indokolás nélkül kizárhatja a szolgáltatásból, különösen, ha technikai manipuláció, technikai támadás jeleit észleli az adott ügyfél részéről. Megrendelő kijelenti, hogy a Cashbook Asszisztens programot kizárólag saját felelősségére használja, a Szolgáltató a program használatával kapcsolatban a felelősségét kizárja.

VIII.2. A Megrendelő nyilatkozataiból eredő károkért való felelősség kizárása

A Megrendelő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott Megrendelői adatok és nyilatkozatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok vagy nyilatkozat bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Megrendelő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Megrendelővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

VIII.3. Felelősség külső szolgáltatásokkal összefüggésben

Felek rögzítik, hogy Vállalkozás a Cashbook rendszerén keresztül a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott külső szolgáltatások igénybevételét kezdeményezheti, melynek során a Szolgáltatás felületén adhat utasítást az ott meghatározott adatok továbbítására Szolgáltatónak. Felek kijelentik és megállapodnak abban, hogy Szolgáltató ezen külső szolgáltatások igénybevételével vagy az adattovábbítással kapcsolatban nem felel a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve felmerülő kárért, azokat Vállalkozás saját kockázatára veszi igénybe. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben Vállalkozás a Szolgáltatás felületén adattovábbítással kapcsolatos utasítást ad a Szolgáltató részére, úgy az adattovábbítás jogszerűségéért, jogalapjáért és adatvédelmi megfelelőségéért a Vállalkozás felelős.

IX. Egyéb rendelkezések

IX.1. Adatvédelem és a Szolgáltató által alkalmazott magatartási kódex

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által szolgáltatott adatok (pl. Számlaképek, számlainformációk és egyéb a szolgáltatás során a Cashbook rendszerbe feltöltött adatok) vonatkozásában kizárólag az adatok feldolgozását (digitalizálását és a Könyvelőprogramba történő továbbítását) végzi, ezért ezen dokumentumokon lévő személyes adatok vonatkozásában a Megrendelő adatfeldolgozójának minősül. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során a Szolgáltatás által feldolgozott és a könyvelőprogram részére továbbított adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt archiválással, iratmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat a Megrendelő köteles végezni.

IX.2. Szerzői jog

A Szolgáltató weboldalán és a Szolgáltatás felületén elhelyezett tartalom, az oldalak külalakja, szerkezete – eltérő jelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi alkotása, így jogi védelem alatt áll. Az oldalak bármely szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző (Szolgáltató) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett.

IX.3. Joghatóság és illetékesség kikötése

Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó jogvitáikra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/b) illetékességét.

IX.4. Záró rendelkezések

 Jelen általános szerződési feltételek 2018.12.01. napjától visszavonásig, illetve módosításáig hatályos és a következő hivatkozásról tölthető le: https://cashbook.hu/aszf

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Szolgáltatás első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

Felek a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

1. sz. melléklete

Külső szolgáltatók által nyújtott opcionális szolgáltatások 

A Szolgáltató a Cashbook szoftver ingyenes és előfizetéses változatában is az előfizetéstől függő tartalommal lehetőséget biztosít Megrendelőinek a következő külső szolgáltatások elérésére:
 

  Elérhető külső szolgáltatások
Cashbook előfizetési díj nélkül nyújtott szolgáltatása keretében Adriana Automatik Kft. szolgáltatása, amely a Cashbookba feltöltött bankszámla történetet összevezeti a nyitott pénzügyi tételekkel és a párosítás eredményét kiegyenlítésként lementi a pénzügyi tételekhez;

Péntech Solutions Kft. szolgáltatása, amely faktoring ajánlatot kínál a vállalkozó hosszú lejáratú vevő számlájára előminősítés után.
Cashbook Könyvelői előfizetés (előfizetési díjas) és Könyvelői előfizetés + vállalkozói bővítmény szolgáltatása keretében Adriana Automatik Kft. szolgáltatása, amely a Cashbookba feltöltött bankszámla történetet összevezeti a nyitott pénzügyi tételekkel és a párosítás eredményét kiegyenlítésként lementi a pénzügyi tételekhez;

Péntech Solutions Kft. szolgáltatása, amely faktoring ajánlatot kínál a vállalkozó hosszú lejáratú vevő számlájára előminősítés után.

A szolgáltatások igénybevételének leírása:

A külső szolgáltatások igénybevételét a Megrendelő minden esetben közvetlenül a Cashbook kezelőfelületéről kezdeményezheti a szolgáltatás részletes leírásának megismerését és elfogadását követően. A szolgáltatásokat nem az SBA Group Zrt. nyújtja, azok közvetlen igénybevételhez a Szolgáltató csak segítséget nyújt a Cashbook felületén keresztül. A Megrendelő a külső szolgáltatások igénybevételével tudomásul veszi, hogy a külső szolgáltatás kezdeményezéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató a Megrendelő kezdeményezésére továbbítja a külső szolgáltató részére. A külső szolgáltatás igénybevételének és felhasználásának feltételeit és előírásait a mindenkori külső szolgáltató határozza meg szerződéses feltételeiben.

Adriana light

A szolgáltató az Adriana Automatik Kft. (26383738-2-42).

A szolgáltatás igénybevételéhez a vállalkozónak el kell fogadnia a szolgáltató felhasználási feltételeit és hozzá kell járulnia a Cashbook pénzügyi nyilvántartásából az alábbi adatok átadásához szolgáltató számára:

    • A pénzügyi nyilvántartásból: számlasorszám, fizetés módja, számla megjegyzés, partner neve, partner adószáma, számla kelte, teljesítés dátuma, fizetési határidő, valuta ISO kódja, számla végösszege a számla devizájában, fennmaradó végösszeg a számla devizájában, számla végösszege forintban, számla fennmaradó végösszege forintban

    • A vállalkozó és/vagy könyvelő által a vállalkozáshoz feltöltött bankszámla történet fájl (ami a bankonként tetszőleges, Excel, csv, egyéb.)

A könyvelőnek el kell fogadnia szolgáltatás felhasználási feltételeit a szolgáltatás igénybevételéhez.

Könyvelő és vállalkozó is csak akkor kezdheti el használni a szolgáltatást, ha mindkét fél elfogadta a felhasználási feltételeket az adott vállalkozás viszonylatában.

Az adatok átadását banki összevezetés céljából vállalkozó vagy könyvelő gombnyomással kezdeményezi.

Péntech faktoring

A szolgáltató a Péntech Solutions Kft. (26674119-2-43).

A szolgáltatás igénybevételéhez a vállalkozónak el kell fogadnia a szolgáltató felhasználási feltételeit és hozzá kell járulnia, hogy a felhasználáshoz a Cashbook adatokat adjon át szolgáltatónak a vállalkozás vevő számlájáról és a vevőről.

Az adatátadás három lépcsőben történik. Első lépésben a Cashbook az előre meghatározott szabályok alapján minősített pénzügyi tétel adatait átadja szolgáltatónak befogadás előtti minősítésre. Ha ez megfelelt, második lépésben vállalkozó egy gombnyomással értékeltetheti és ajánlatot kérhet faktorálásra szolgáltatótól. Ha ezt az ajánlatot elfogadhatónak találta, akkor elküldheti azt szolgáltatónak, ami az adatok átadása után már a szolgáltató oldalán (https://pentech.hu) történik meg.

Az átadott adatok a következők:

    • Első lépésben: számlakibocsájtó adószáma, számla befogadó adószáma, számla végösszege

    • Második lépésben: számla végösszege, napok száma a számla fizetési határidőig, számlakibocsájtó adószáma, számlabefogadó adószáma.

    • Harmadik lépésben: számla végösszege, számla sorszáma, számla kelte, fizetési határidő, számlakibocsájtó adószáma, számlakép, számlakibocsájtó email címe (cashbook felhasználó email címe), vevő adószáma, vevő neve, vevő email címe, vevő telefonszáma.

Találatok ( db)