Cashbook felmérés

Promóciós részvételi- és játékszabályzat

1. A játék szervezője

SBA Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (SBA Group Zrt., székhely: 1108 Budapest, Bányató utca 13., Cg.: 01-10-141041, adószám: 25566552-2-42; a Cashbook szoftver és a https://cashbook.hu/ weboldal tulajdonosa és üzemeltetője; a továbbiakban: “Szervező”)

 

2. A játék

Promóciós részvételi- és játékszabályzat a Szervező által 2024.03.06. napján közzétett felmérést kitöltő személyek között meghirdetett promóciós nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: játék).

 

3. A játékban résztvevő személyek

A játékban azok a – legalább ingyenes – Cashbook fiókkal rendelkező vállalkozások (jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek) képviseletét ellátó, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik igazolható módon, elektronikusan kitöltve beküldik a Szervező részére a „Cashbook ügyfélfelmérés” elnevezésű kérdőívet a Nyereményjáték időtartama alatt (a játékban résztvevő személy a továbbiakban: Résztvevő) és egyidejűleg elfogadják a jelen Promóciós játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

 

4. A játékban nem vehetnek részt:

A Szervező alkalmazottai, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 

5. Kizárás

A Szervező kizárhatja a játékból azt a játékban résztvevő személyt, aki bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek, és a játékban való részvétellel kapcsolatos feltételeknek.

 

Kizárja továbbá a Szervező a játékból azt a személyt, aki szerzői jogi jogsértést követ el, és ezzel, vagy egyéb módon kárt okoz. Ilyen esetekre vonatkozóan a Szervező kizárja felelősségét.

 

6. A játék időtartama

A játék 2024. március 06. – 2024. március 13. között zajlik.

 

7. A játék menete

A játékban Résztvevő feladata, hogy a megadott időszak alatt a Szervező által elérhetővé tett „Cashbook ügyfélfelmérés” elnevezésű űrlapot elektronikusan kitöltse és beküldje a Szervező részére.

 

8. A nyeremények átvétele

A Szervező a nyerteseket az eredményhirdetést követő 5 (öt) naptári napon belül, a nyertes játékos által megadott e-mailben vagy telefonszámon megkeresi a nyeremény átvételével kapcsolatos adatok egyeztetése céljából. Amennyiben a Szervező a nyertes által megadott e-mail címen nem tudja elérni a nyerteseket, úgy ennek következményét az adatszolgáltató viseli. A nyeremények átadására elektronikusan kerül sor.

 

Abban az esetben, ha a nyertes nem elérhető a megadott e-mail címen vagy telefonszámon, akkor a Szervező, illetve megbízottja az e-mail kézbesítésétől számított további 4 (négy) naptári napon belül újabb kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre e-mail útján.

 

Amennyiben a nyertes az első értesítést követően 10 (tíz) naptári napon belül nem jelentkezik, vagy nem érhető el ez idő alatt, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű.

 

Ha a nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen jogosult helyett a sorrendben helyébe lépő játékban Résztvevő személy kapja meg a nyereményt.

 

9. Nyeremény

A játékban a kérdőívet sorrendben minden 100. beküldő Résztvevő nyer. A kérdőívet beküldők sorrendjét a beküldött kérdőívek számítógépes táblázat által történő rögzítési sorrendje határozza meg.

 

A nyertesek 1-1 Kreditfutár – Kreditpontos képzés nyereményre jogosultak.

 

10. Információ a Játékról

A játékban Résztvevők a játék meghirdetésétől kezdődően a játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért kérdéseiket elküldhetik az info@cashbook.hu e-mail címre. Beérkezett kérdésekre 2 (kettő) munkanapon belül válaszolunk. További információkért a +36 1/998-8506 telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére, további információk a https://cashbook.hu/ internetes honlapon olvashatók.

 

Az átvett nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, és nem ruházhatók át. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen Szabályzatot, amely megtalálható a https://cashbook.hu/ honlapon is.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

 

Budapest, 2024. március 6.

Találatok ( db)